Коммунальное предприятие 

    Горзелентрест  

 

 

  facebook       

 

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

 

 

До зовнішніх можливих факторів ризику відносятся:

  *  - нестабільність, суперечливість законодавства;
  *  - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

  *  - непередбачені зміни у взаємовідношеннях із господарськими артнерами

До внутрішніх можливих об'єктивних факторів належать:

  *  - непередбачені зміни в процесі виробництва;

  *  - розробка, упровадження нових технологій, способів організації праці і т.д.;

  *  - стихійні впливи локального характеру;

  *  - непередбачені зміни у внутрішньогосподарських відносинах;

  *  - недостатність бізнес-інформації:
  *  - відсітність служби маркетингу;

  *  - фінансовий стан

 

До внутрішніх можливих суб'єктивних факторів відносяться:

  *  - низька якість управлінських робітників, кадрів і фахівців;

  *  - малокомпетентна робота управлінських і інщих служб;

  *  - відсутність у персоналу схильності до ризику;

  *  - помилки при прийнятті рішення;

  *  - помилки при реалізації ризикових рішень;

  *  - смерть, хвороба ведуччих співробітників.